IX. ORSZÁGOS NEMZETKÖZI JOGI JOGESETMEGOLDÓ VERSENY
2018-2019. tanév


A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás- és Társadalomtudományi, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karának részvételével 2010 során került sor az első Intézményközi Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó versenyre. Azóta minden évben megrendeztük az azóta immáron országosnak minősíthető, két szemeszterre elosztott megmérettetést.

A 2018-2019. tanévben immár kilencedszer rendezzük meg az országos versenyt, és a kialakult gyakorlat szerint jelentkezhet arra a résztvevő intézmények bármelyik, nemzetközi jogi tárgyat már teljesített, vagy azt jelenleg tanuló hallgatója.

Az egyes intézmények részvételéről érdeklődjenek a nemzetközi jogot oktató kollégáktól, illetve a szervezőktől! A szervezők természetesen örömmel fogadják eddig részt nem vett felsőoktatási intézmények jelentkezését is!

A szervezőbizottság a 2018-2019. tanévben:

Csapó Zsuzsanna (NKE NETK / KGRE ÁJK)
Lattmann Tamás (NKE NETK)
Molnár Tamás (BCE)

A verseny szervezői intézményenként:

Budapesti Corvinus Egyetem: Hoffmann Tamás, Komanovics Adrienne, Molnár Tamás
Debreceni Egyetem ÁJK: Szucs Lászlóné Siska Katalin
Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK: Kajtár Gábor, Sulyok Katalin
Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK: Csapó Zsuzsanna
Miskolci Egyetem ÁJK: Béres Nóra
Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Csapó Zsuzsanna, Hárs András, Lattmann Tamás
Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Ádány Tamás Vince (JÁK), Kiss Amarilla (BTK)
Pécsi Tudományegyetem ÁJK: Kis Kelemen Bence, Mészáros Orsolya, Mohay Ágoston
Szegedi Tudományegyetem ÁJK: Szalai Anikó, Sziebig Orsolya Johanna
Széchenyi István Egyetem ÁJK: Ganczer Mónika, Kecskés Gábor, Sulyok Gábor

A verseny egy intézményen belüli, és két intézményközi fordulóból áll, melyek közül egy írásbeli, egy pedig szóbeli. A versenyen a résztvevők egy komplex, fiktív jogesettel kapcsolatban feltett kérdések alapján adnak számot tudásukról, érvelési képességeikről.

Bővebb tájékoztató, segítség, illetve az első fordulóban vizsgálandó jogeset lejjebb elérhető.


- bővebb tájékoztató a versenyről
- linkgyűjtemény a szervezőktől
- jogeset (I. forduló)

Elküldési határidő:
2018. december 9., 23.59

A megoldásokat a nemzetkozijog.verseny@gmail.com e-mail címre küldjék, a tájékoztatóban leírtaknak megfelelő formátumban! Az attól eltéroen megküldött megoldásokat nem áll módunkban elfogadni.