VI. ORSZÁGOS NEMZETKÖZI JOGI JOGESETMEGOLDÓ VERSENY
2015-2016. tanév


A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás- és Társadalomtudományi, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karának részvételével 2010 során került sor az első Intézményközi Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó versenyre. Azóta minden évben megrendeztük az azóta immáron országosnak minősíthető, két szemeszterre elosztott megmérettetést.

A 2015-2016. tanévben immár hetedszer rendezzük meg az országos versenyt, és a kialakult gyakorlat szerint jelentkezhet arra a résztvevő intézmények bármelyik, nemzetközi jogi tárgyat már teljesített, vagy azt jelenleg tanuló hallgatója.

Az egyes intézmények részvételéről érdeklődjenek a nemzetközi jogot oktató kollégáktól, illetve a szervezőktől! A szervezők természetesen örömmel fogadják eddig részt nem vett felsőoktatási intézmények jelentkezését is!

A szervezőbizottság a 2015-2016. tanévben:

Csapó Zsuzsanna (NKE NETK)
Lattmann Tamás (NKE NETK / ELTE ÁJK)
Molnár Tamás (BCE)

A verseny szervezői intézményenként:

Budapesti Corvinus Egyetem: Hoffmann Tamás, Molnár Tamás
Debreceni Egyetem ÁJK: Szemesi Sándor
Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK: Kajtár Gábor, Lattmann Tamás
Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK: Hoffmann Tamás
Miskolci Egyetem ÁJK: Kirs Eszter
Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Csapó Zsuzsanna, Lattmann Tamás
Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Ádány Tamás Vince (JÁK), Kiss Amarilla (BTK)
Pécsi Tudományegyetem ÁJK: ...
Szegedi Tudományegyetem ÁJK: Szalai Anikó
Széchenyi István Egyetem ÁJK: Ganczer Mónika, Sulyok Gábor

A verseny egy intézményen belüli, és két intézményközi fordulóból áll, melyek közül egy írásbeli, egy pedig szóbeli. A versenyen a résztvevők egy komplex, fiktív jogesettel kapcsolatban feltett kérdések alapján adnak számot tudásukról, érvelési képességeikről.

Bővebb tájékoztató, segítség, a verseny plakátja, illetve az első fordulóban vizsgálandó jogeset lejjebb elérhető.


- bővebb tájékoztató a versenyről
- linkgyűjtemény a szervezőktől
- jogeset (I. forduló)

Elküldési határidő:
2016. február 15., 24.00

A megoldásokat a verseny@nemzetkozijog.hu e-mail címre küldjék, a tájékoztatóban leírtaknak megfelelő formátumban!